Politica de Responsabilitate Socială Corporativă (CSR)

Introducere

La DEVEGA recunoaștem importanța conducerii afacerii noastre într-un mod responsabil din punct de vedere social, etic și durabil. Politica noastră extinsă de responsabilitate socială corporativă (CSR) demonstrează dedicarea noastră de a crea un impact pozitiv asupra societății, mediului și comunităților în care ne desfășurăm activitatea. Această politică se aplică tuturor aspectelor afacerii noastre, inclusiv angajaților, furnizorilor, clienților și partenerilor noștri.

1. Administrarea mediului

Angajamentul nostru față de gestionarea mediului implică luarea de măsuri proactive pentru a minimiza impactul operațiunilor noastre asupra mediului. Pentru a realiza acest lucru, ne concentrăm pe următoarele inițiative:
– Adoptarea soluțiilor de transport ecologic, cum ar fi vehicule Euro 6, instrumente multimodale și avansate de optimizare a rutelor, pentru a îmbunătăți eficiența consumului de combustibil și a reduce emisiile.
– Stabilirea de obiective la nivel de companie pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și monitorizarea în mod regulat a progresului nostru.
– Încurajarea angajaților să participe la inițiative de mediu, cum ar fi carpooling, transportul public și alte opțiuni ecologice de navetă.
– Colaborarea cu colegii din industrie, autoritățile de reglementare și organizațiile de mediu pentru a identifica și promova cele mai bune practici în transportul durabil.

2. Responsabilitatea socială

Angajamentul nostru față de responsabilitatea socială se extinde dincolo de angajații noștri la comunitățile pe care le deservim. Ne concentrăm pe următoarele domenii pentru a crea un mediu de lucru pozitiv și pentru a sprijini comunitățile locale:
– Încurajarea voluntariatului angajaților prin oferirea de zile de voluntariat plătite și prin parteneriat cu organizațiile comunitare locale pentru a oferi oportunități semnificative de implicare a angajaților.
– Implementarea inițiativelor privind diversitatea și incluziunea, cum ar fi eforturile de recrutare direcționate, grupurile de resurse pentru angajați și programele de formare pentru diversitate.
– Stabilirea unui program de comunicare comunitară care identifică și abordează provocările sociale și de mediu cheie din comunitățile în care ne desfășurăm activitatea.
– Dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățământ pentru a oferi stagii de practică, ucenicie și oportunități de plasare a unui loc de muncă pentru studenți și proaspăt absolvenți.

3. Practici etice de afaceri

Practicile noastre de afaceri etice sunt concepute pentru a promova încrederea, integritatea și transparența în relațiile noastre cu părțile interesate. Ne angajăm să:
– Implementarea unui Cod de conduită pentru furnizori care stabilește așteptările noastre pentru practici etice și durabile în rândul furnizorilor și contractorilor noștri.
– Stabilirea unui sistem confidențial de avertizare care să permită angajaților și părților interesate să raporteze preocupările legate de comportamentul neetic sau ilegal, fără teama de represalii.
– Oferirea de instruire și resurse regulate pentru angajați pentru a se asigura că înțeleg și respectă orientările și politicile noastre etice.
– Angajarea în practici responsabile de marketing și publicitate care reprezintă cu acuratețe serviciile noastre și nu exploatează populațiile vulnerabile.

4. Implicarea părților interesate

Recunoaștem importanța interacțiunii cu părțile interesate într-un mod semnificativ și transparent. Pentru a spori eforturile noastre de implicare a părților interesate, ne concentrăm pe:
– Desfășurarea de întâlniri regulate cu părțile interesate, sondaje și focus grupuri pentru a aduna informații și feedback cu privire la inițiativele noastre de CSR și la performanța generală a afacerii.
– Încorporarea feedback-ului părților interesate în procesul nostru de planificare strategică și comunicarea rezultatelor și acțiunilor rezultate către părțile interesate.
– Raportarea asupra performanței noastre în domeniul RSC prin rapoarte anuale de sustenabilitate și alte dezvăluiri publice, asigurând transparența și responsabilitatea în progresul nostru.

5. Îmbunătățirea continuă

Ne angajăm să ne îmbunătățim constant performanța CSR prin:
– Stabilirea obiectivelor și țintelor CSR măsurabile care se aliniază cu strategia noastră generală de afaceri și cu reperele din industrie.
– revizuirea și actualizarea periodică a politicii noastre de CSR pentru a ne asigura că rămâne relevantă și eficientă în abordarea provocărilor sociale și de mediu emergente.
– Încurajarea inovației și a partajării celor mai bune practici în cadrul organizației noastre pentru a stimula îmbunătățirea continuă a inițiativelor noastre de CSR.

Concluzie

DEVEGA este dedicată producerii unui impact pozitiv asupra societății și asupra mediului prin angajamentul nostru față de responsabilitatea socială corporativă. Prin implementarea și îmbunătățirea continuă a Politicii noastre CSR extinse, ne propunem să creăm valoare pe termen lung pentru părțile interesate și să contribuim la un viitor mai durabil pentru industria noastră și comunitățile pe care le deservim.