Codul de conduită

Introducere

Scopul acestui Cod de conduită este de a sublinia principiile etice și liniile directoare care guvernează comportamentul tuturor angajaților, contractanților și partenerilor DEVEGA. Suntem pe deplin conștienți de responsabilitatea pe care o avem față de clienți, furnizori, parteneri, acționari, angajați, mediul înconjurător și comunitățile în care lucrăm. Angajamentul nostru de a opera cu integritate, onestitate și profesionalism este fundamentul unei afaceri sănătoase, iar acest Cod de conduită ne asigură că menținem aceste standarde în toate aspectele afacerii noastre.

Ambiția noastră este să ne desfășurăm activitatea cu integritate, în toate domeniile în care DEVEGA este prezent. Pentru noi, nu numai rezultatele sunt importante, ci și modul în care le obținem.
Ne așteptăm ca toți angajații, acționarii, furnizorii, colaboratorii și partenerii noștri, adică toți cei care au o relație de afaceri cu DEVEGA, să adere la aceleași standarde etice.

Respectarea legilor și reglementărilor

Toți angajații, contractorii și partenerii trebuie să respecte toate legile, reglementările și standardele industriale aplicabile în regiunile în care își desfășoară activitatea. Aceasta include, dar nu se limitează la, legislația UE, reglementările de transport, legile de mediu, legile muncii și reglementările privind sănătatea și securitatea.

Reglementări comerciale

Toți angajații, antreprenorii și partenerii trebuie să respecte toate reglementările aplicabile în materie de comerț și import/export, inclusiv, dar fără a se limita la, sancțiunile și embargourile care se aplică activităților lor.

Competitie nedreapta

Colaboratorul/DEVEGA/Angajații trebuie să respecte legile și reglementările concurenței aplicabile în domeniu.

Spălarea banilor și evidențele financiare

Toți angajații, antreprenorii și partenerii trebuie să respecte legile și reglementările aplicabile pentru combaterea spălării banilor și a activităților asociate cu această infracțiune. Aceștia trebuie să păstreze rapoarte și evidențe financiare în conformitate cu reglementările și legile internaționale.

Drepturile omului și practicile echitabile de muncă

Toate părțile trebuie să respecte prevederile Pactului Global al Națiunilor Unite, Națiunile Unite
Declarația Universală a Drepturilor Omului, precum și Declarația Organizației Internaționale a Muncii din 1998 privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă, în conformitate cu legile și practicile naționale. Aceste lucruri se aplică în special în următoarele cazuri:

Copii și muncă

DEVEGA, contractorii și partenerii nu vor angaja persoane care nu au vârsta legală de angajare în nicio țară sau jurisdicție locală. Dacă nu este definită o vârstă minimă de angajare, aceasta va fi stabilită la 16 ani. Angajații cu vârsta sub 18 ani trebuie să presteze munca numai în conformitate cu cerințele legale (de exemplu, în legătură cu programul de lucru și condițiile de muncă) și sub rezerva oricăror cerințe de educație sau formare. .

Muncă forțată

Toți angajații, contractanții și partenerii nu trebuie să folosească nicio formă de muncă forțată, forțată sau involuntară. Toate lucrările efectuate trebuie să fie voluntare. Angajaților trebuie să li se permită să mențină controlul asupra documentelor lor de identificare (de exemplu, cărți de identitate, pașapoarte, permise de muncă sau orice alte documente legale personale). Aceștia trebuie să se asigure că angajații nu plătesc impozite și nu efectuează nicio plată legată de obținerea unui loc de muncă pe tot parcursul procesului de angajare și a perioadei de angajare. Aceștia sunt responsabili pentru plata tuturor taxelor și cheltuielilor (de exemplu, licențe și taxe) aferente lucrătorilor, dacă este necesar prin lege. Pedepsele, constrângerea mentală și/sau fizică sunt interzise. Politicile și procedurile disciplinare trebuie să fie clar definite și comunicate angajaților înainte de semnarea contractului de muncă.

Compensație și program de lucru

Toți angajații, antreprenorii și partenerii trebuie să respecte toate legile naționale aplicabile și standardele obligatorii din industrie cu privire la programul de lucru, orele suplimentare, zilele libere/sărbătorile legale, salariile și beneficiile. Ei vor efectua plata către angajați în timp util și vor transmite în mod clar baza pe care sunt plătiți angajații, asigurând în același timp plata corectă a tuturor impozitelor și taxelor datorate.

Deducerile din salariu ca măsură disciplinară sunt interzise, cu excepția cazului în care este permisă de lege.

Libertatea de asociere și negociere colectivă

Toți angajații vor fi liberi să se alăture sau să nu se alăture unui sindicat/sindicat al angajaților la alegere, fără amenințări sau intimidare.

Toți angajații, contractorii și partenerii trebuie să recunoască și să respecte dreptul angajaților de a negocia colectiv, în conformitate cu legile aplicabile.

Sanatate si siguranta

DEVEGA se angajează să ofere un mediu de lucru sigur și sănătos pentru toți angajații, contractorii și partenerii. Toate persoanele trebuie să respecte politicile și procedurile de siguranță ale companiei, precum și orice reglementări locale, regionale, naționale, europene de sănătate și siguranță relevante.

Toți angajații, antreprenorii și partenerii se vor strădui să implementeze standardele de sănătate și securitate la locul de muncă la un nivel înalt, prin aplicarea unei abordări pro-sănătate și securitate, dar și prin recomandarea implementării unui sistem de management al sănătății și securității în muncă, securității muncii.

Toate părțile trebuie să respecte reglementările aplicabile de sănătate și securitate la locul de muncă și să ofere un mediu de lucru sigur și prietenos sănătății (fizic și psihic), pentru a menține sănătatea angajaților, dar și pentru a proteja terții și pentru a preveni accidentele, rănile și bolile. legate de mediul de lucru. Aceasta include evaluări regulate ale riscurilor la locul de muncă și implementarea unui control adecvat al riscurilor și luarea măsurilor de precauție necesare. Angajații trebuie să aibă educație și formare adecvată (și regulată) în domeniul sănătății și siguranței în muncă.

Responsabilitatea de mediu

Ne recunoaștem responsabilitatea de a minimiza impactul asupra mediului al operațiunilor noastre. Toți angajații, antreprenorii și partenerii trebuie să depună eforturi pentru a conserva resursele, a reduce deșeurile și a preveni poluarea în conformitate cu politicile companiei și legile aplicabile.

Toți angajații, antreprenorii și partenerii trebuie să respecte toate legile, reglementările și standardele de mediu aplicabile și să implementeze un sistem eficient pentru identificarea și eliminarea potențialelor pericole pentru mediu.

Ne așteptăm ca partenerii noștri de afaceri să depună eforturi pentru a sprijini obiectivele de sustenabilitate ale DEVEGA. În acest sens, ne așteptăm, de asemenea, ca toți colaboratorii noștri să țină seama în mod corespunzător de protecția mediului și a climei în propriile operațiuni, de exemplu prin stabilirea de măsuri și obiective concrete.

Respect și tratament corect

DEVEGA este dedicată promovării unui mediu la locul de muncă care prețuiește diversitatea, incluziunea și respectul. Toți angajații, contractorii și partenerii trebuie să trateze pe ceilalți cu demnitate și respect, fără hărțuire, discriminare sau intimidare de orice fel.

Toate părțile trebuie să promoveze un mediu de lucru incluziv, care să valorifice diversitatea acestuia
angajati. Ei nu trebuie să discrimineze sau să tolereze discriminarea bazată pe gen, rasă, religie, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, naționalitate sau orice altă caracteristică protejată de lege și nu numai.

Conflict de interese

Un conflict de interese apare atunci când o persoană are un interes privat/personal care i-ar putea influența deciziile. Astfel de situații de conflict de interese includ: o relație de rudenie/sânge sau căsătorie, parteneriat, parteneriat de afaceri sau investiție comună între două sau mai multe persoane (atât din partea DEVEGA, cât și din partea Colaboratorului). Toate părțile vor dezvălui orice conflict de interese real sau potențial cu partenerul în cauză.

Toți angajații, antreprenorii și partenerii trebuie să evite situațiile care pot crea un conflict de interese sau apariția unui conflict de interese. Orice potențiale conflicte de interese ar trebui dezvăluite conducerii pentru îndrumare și soluționare.

Confidențialitate și protecția datelor

Toți angajații, contractorii și partenerii sunt obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor companiei, a datelor clienților și a altor informații sensibile. Toate persoanele trebuie să respecte politicile companiei de protecție a datelor și orice legi și reglementări aplicabile privind confidențialitatea. Pentru informații suplimentare, consultați și Politica GDPR a DEVEGA.

Anti-Mită și Corupție

DEVEGA are o politică de toleranță zero față de mită și corupție. Toți angajații, contractanții și partenerii nu trebuie să se angajeze sau să tolereze nicio formă de mită, corupție sau practici comerciale neetice. Orice încercare de acest tip ar trebui dezvăluită conducerii pentru îndrumare și rezolvare.

Toate părțile nu vor oferi sau promite să ofere lucruri de valoare sau alte avantaje pentru a influența necorespunzător un act oficial sau pentru a asigura un avantaj nepotrivit în relația de afaceri.

Planificarea continuității afacerii

DEVEGA și partenerii săi trebuie să fie pregătiți pentru orice întrerupere a activității sale (de exemplu, dezastre naturale, terorism, viruși software, boli, pandemii, boli infecțioase etc.). Această pregătire include planuri în cazul oricărui dezastru/eveniment pentru a proteja, pe cât posibil, angajații, partenerii și mediul înconjurător de efectele unor eventuale evenimente.

Calitatea serviciului

Ne angajăm să oferim clienților noștri servicii de cea mai înaltă calitate. Toți angajații, contractorii și partenerii trebuie să se străduiască în mod constant să îndeplinească sau să depășească așteptările clienților și să mențină cele mai înalte standarde de profesionalism și conduită etică.

Raportarea încălcărilor

Toți angajații, contractanții și partenerii au responsabilitatea de a raporta orice încălcare suspectată sau reală a acestui Cod de conduită, politicilor companiei sau legilor și reglementărilor aplicabile. DEVEGA nu va tolera nicio formă de represalii împotriva persoanelor care raportează încălcări cu bună-credință.

Concluzie

Respectarea acestui Cod de conduită este esențială pentru menținerea reputației și succesului DEVEGA. Toți angajații, antreprenorii și partenerii trebuie să respecte aceste principii și linii directoare în activitățile lor zilnice de lucru. Nerespectarea acestui Cod de conduită poate duce la acțiuni disciplinare, până la și inclusiv încetarea raporturilor de muncă sau contractuale.

DEVEGA își rezervă dreptul de a modifica, actualiza sau modifica acest Cod de conduită în orice moment. Toți angajații, contractorii și partenerii sunt responsabili să rămână informați cu privire la versiunea actuală a Codului de conduită și să se asigure că acțiunile lor sunt aliniate cu principiile și liniile directoare ale acestuia.